Shërbime gjuhësore

GWHN ofron shërbime për njerëzit me aftësi të kufizuara për të komunikuar në mënyrë efektive me ne, të tilla si: video interpretim në gjuhen e shenjave, shërbime të kualifikuara interpretimi të gjuhës, TTY, telefoni i amplifikuar, pajisje te personalizuara të të  dëgjuarit, si dhe shërbime gjuhësore pa pagesë për njerëzit gjuha kryesore e të cilëve nuk është anglishtja. Ju ofrojme shërbime gjuhësore falas. Nëse ju nevojiten këto shërbime, njoftoni punonjësit mjekësor që kujdesen për ju.