Si Mberrini Në

Waterbury Hospital
Telefon: 203-573-6000
Adresa: 64 Robbins Street, Waterbury, CT 06721.

Route 84 - Eastbound nga Nju Jorku ose nga Danbury
Merr Exitin 18 (Chase Parkway). Tek semafori në fund të exitit, kthehuni djathtas në Chase Parkway. Tek semafori tjetër kthehuni djathtas (duke kaluar nbi unen e autostrades), tek drita tjeter, kthehuni djathtas prap në West Main Street. Merrni të majtën e dytë në Robbins Street. Mbas ½ milje spitali është në të majtë.

Route 84 - Westbound nga zona Hartford
Exit 18 (Highland Avenue / West Main Street). Tek eksiti merrni degen e majtë te korsisë në drejtim të West Main Street. Tek semafori kthehuni djathtas (kjo është West Main Street). Merrni të majtën e parë, Robbins Street. Spitali është ½ milje në të majtë.

Route 8 - shkon drejt veriut nga Naugatuck apo Bridgeport
Exit 32 (Downtown Waterbury). Vazhdo përmes dritës së dytë (West Main Street) duke lëvizur në korsinë e majtë. Rrini në korsinë e majtë duke kaluar nën urën e autostradës Route 8 dhe duke arritur përballe me Watertown Avenue.) Shko drejt në drejtim të kodrës në Robbins Street. Hyrja e spitalit është në të djathtë..

Route 8 - southbound nga Watertown, Thomaston ose Torrington
Exit 34 (West Main Street / Downtown Waterbury ). Në fund të daljes, kthehuni djathtas në West Main Street. Merrni të djathtën e parë ne Colley Street (kjo është rrugë me një kalim). Spitali është drejt përpara jush, në Robbins Street.