Sigurim Shëndetësor

Mungesa e sigurimit nuk duhet të jetë arsye për të shmangur kujdein mjekësor.

Profesionistët tanë ju ofrojnë ndihmë me dokumentacionin e aplikimin nëpermjet Programit Disponim Shëndetësor Waterbury ne njuhën tuaj . Për më shumë informacion telefononi : 203.573.7681.

Waterbury HEALTH Access Program